• Kad mūsų vaikai čia jaustųsi saugūs... (© Nuotraukos autorė - Kastė Mašidlauskaitė)

  • Kad jaukumą čia kurtume patys... (© Nuotraukos autorė - Kastė Mašidlauskaitė)

  • Kad puoselėtume tai, ką turime... (© Nuotraukos autorius - Ojaras Mašidlauskas)

  • Kad būtume vieningi... (© Nuotraukos autorė - Vaida Markevičiūtė)

  • Kad didžiuotumės, jog gyvename būtent čia... (© Nuotraukos autorius - Vaidotas Motiejūnas)

koplyteleTrakų Vokės dvaro sodybos koplyčios - mauzoliejaus tvarkybos darbų užbaigimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms‬‬ (EEE-LT06-KM-01-K-01-013‬)

Projekto tikslas - prisidėti prie supratimo apie kultūros paveldą Trakų Vokėje didinimo, siekiant šį išsaugoti ateities kartoms.

Projekto uždaviniai:

1. Atlikti Trakų Vokės koplyčios - mauzoliejaus atnaujinimo darbus.

2. Pritaikyti Trakų Vokės koplyčios - mauzoliejaus pastatą visuomenės poreikiams tenkinti įsigyjant būtiną įrangą ir baldus.

3. Pravesti mokymus kultūros paveldo apsaugos ir atnaujinimo tematika, visuomenei, pasitelkiant Lietuvos ir Norvegijos ekspertų patirtį.

Projekto veiklos:

1. Koplyčios - mauzoliejaus remonto ir restauracijos darbai;

2. Įsigyjami nauji koplyčios baldai: suolai, klausykla, sakykla, kėdės, staliukai statuloms kiti baldai;

3. Garso, vaizdo, kompiuterinės įrangos įsigijimas;

4. Dalių vargonams įsigijimas: griežyklos detalės ir elektroninė mechanika.

5. Teoriniai mokymai statybų meistrams, amatų mokyklos mokiniams, vietos gyventojams kultūros paveldo atnaujinimo ir apsaugos temomis.

6. Praktiniai mokymai kultūros paveldo atnaujinimo tematika.

Projektas didžia dalimi finansuojamas 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programai LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ įgyvendinti skirtomis lėšomis.

Mūsų rėmėjai:

Mūsų draugai:

Savivaldybė     

Gyventojų forumas Facebook'e: